Loading...
Home2018-05-15T17:09:48+00:00

FUNDACJA POLSKI KORPUS POKOJU

organizuje różnoraką pomoc humanitarną dla ludności dotkniętej kataklizmem czy wojną oraz przygotowuje i realizuje programy wsparcia edukacyjnego dla krajów potrzebujących, a także utrwala więzi pokoju i zrozumienia międzynarodowego.

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ / GIVE A DONATION
Zostań wolontariuszem

O FUNDACJI

Fundacja Polski Korpus Pokoju organizuje różnoraką pomoc humanitarną dla ludności dotkniętej kataklizmem czy wojną
oraz przygotowuje i realizuje programy wsparcia edukacyjnego dla krajów potrzebujących.

czytaj dalej

CO ROBIMY?

Fundacja Polski Korpus Pokoju wspiera społeczny i ekonomiczny rozwój państw potrzebujących. Organizuje między innymi pomoc humanitarną oraz misje religijne. Stara się o wspieranie i wdrażanie projektów nauczania informatyki z dostępem do Internetu, co jest wyjątkowo ważne podczas kiedy 2/3 populacji wciąż go nie posiada.

JAK POMAGAMY?

Organizujemy zbiórki pieniędzy, pozyskujemy wsparcie firm, instytucji i osób prywatnych. Kupujemy i dostarczamy medykamenty, środki do uzdatniania wody, organizujemy wyjazdy lekarzy i rehabilitantów.

Szanowny Panie Komendancie, z radością przyjąłem informację o przedsięwzięciach podejmowanych przez Fundację Polski Korpus Pokoju. Gratuluję potrzebnego dla społeczności lokalnych projektu i życzę dobrych owoców podejmowanego projektu. Wszystkim zaangażowanym w to dzieło oraz otrzymującym pomoc i wsparcie z serca błogosławię.

Kardynał Kazimierz Nycz , Arcybiskup Metropolita Warszawski

PODZIĘKOWANIE

W uznaniu zaangażowania wolontaryjnego legionistki pani Anny Urbańskiej podczas 4. turnusu wczasorekolekcji dla osób niepełnosprawnych, chorych i samotnych – „Drabina Jakubowa” w dniach 09.08 – 19.08.2015 r. serdecznie dziękujemy za serdeczną i fachową opiekę nad naszymi niepełnosprawnymi podopiecznymi przez cały czas trwania turnusu. Z pomocą takich wolontariuszy Zgromadzenie Zakonne „Małe Dzieło Boskiej Opatrzności” księża Orioniści może od 52 lat ofiarować osobom cierpiącym czas wytchnienia i duchowej odnowy. Deo gratias – Bogu niech będą dzięki!

Centrum Księdza Orione w Brańszczyku

DYPLOM UZNANIA
dla
uczniów klas ratowniczych LXXII Liceum Ogólnokształcącego
im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie

za skuteczny, pełen osobistego poświęcenia – mimo ciężkich warunków pogodowych – udział w 10 operacjach o charakterze ratowniczym, prowadzonych przez Fundację Polski Korpus Pokoju, w dniach 10 – 11 listopada 2016 roku.

Ratownicy z LXXII Liceum Ogólnokształcącego wraz ze swoimi opiekunami brali udział w zabezpieczeniach medycznych uroczystości państwowych, w których uczestniczyli najwyżsi dostojnicy państwowi i wojskowi, korpus dyplomatyczny, ludność cywilna i wojsko.

Komendant Główny Polskiego Korpusu Pokoju wraz z Zarządem Fundacji – widząc w czasie operacji pomoc udzieloną wielu osobom cywilnym i wojsku – wyraża swoje uznanie i podziękowanie za tak wspaniałą, godną naśladowania postawę obywatelską.

Andrzej Józef Malinowski, Komendant Główny, Fundacja Polski Korpus Pokoju

DYPLOM UZNANIA
dla
Fundacji Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska,
Oddział w Warszawie
Związku Polskich Kawalerów Maltańskich

za skuteczny, pełen osobistego poświęcenia – mimo ciężkich warunków pogodowych – udział w 9 operacjach o charakterze ratowniczym, prowadzonych przez Fundację Polski Korpus Pokoju, w dniu 11 listopada 2016 roku.

Ratownicy, członkowie Fundacji wraz ze swoim sprzętem, brali udział w zabezpieczeniach medycznych uroczystości państwowych, w których uczestniczyli najwyżsi dostojnicy państwowi i wojskowi, korpus dyplomatyczny, ludność cywilna i wojsko.

Komendant Główny Polskiego Korpusu Pokoju wraz z Zarządem Fundacji – widząc w czasie operacji pomoc udzieloną wielu osobom cywilnym i wojsku – wyraża swoje uznanie i podziękowanie za tak wspaniałą, godną naśladowania postawę obywatelską i patriotyczną.

Andrzej Józef Malinowski, Komendant Główny, Fundacja Polski Korpus Pokoju

Szanowny Pan Andrzej Józef Malinowski
Komendant Główny Fundacji Polski Korpus Pokoju

Szanowny Panie,
w imieniu własnym, zarządu Fundacji Nowe Horyzonty oraz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego składam serdeczne podziękowania za otrzymane od Funacji Polski Korpus Pokoju dary, będą one służyły pacjentom naszego zakładu. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy prowadzi stacjonarną opiekę dla osób które są niesamodzielne i niepełnosprawne, oraz które potrzebują opieki i wsparcia.
Nasza placówka jest instytucją prywatną i nie ma możliwości pozyskiwania funduszy na wyposażenie ze środków publicznych, tym bardziej jesteśmy wdzięczni za otrzymane dary.

Licząc na dalszą współpracę pozostaję z wyrazami szacunku,

Dyrektor Dorota Kotowska, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Podziękowanie Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża

Wiceprezes Paweł Chachulski, Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY?

Fundacja współpracuje z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.

czytaj dalej

WSPOMÓŻ FUNDACJĘ

Dostarczanie pomocy

Staramy się dostarczać pomoc tam, gdzie otrzymujemy informacje o takim zapotrzebowaniu. Natychmiast przystępujemy do organizowania wolontariatu i zbiórek wg określonych potrzeb. Zaangażowani jesteśmy zarówno w pomoc humanitarną związaną z kataklizmem czy wojną. Działamy również na rzecz odbudowania edukacji dzieci w tych rejonach świata, gdzie toczyły się wojny lub konflikty wewnętrzne. Aktualnie zaangażowani jesteśmy w działalność w krajach afrykańskich i na Bliskim Wschodzie.

WIĘCEJ