Centrum Księdza Orione w Brańszczyku

Fundacja Polski Korpus Pokoju udzieliła wsparcia Centrum Księdza Orione w Brańszczyku przysyłając wolontariuszkę, która zaangażowała się podczas 4. turnusu wczaso-rekolekcji dla osób niepełnosprawnych, chorych i samotnych.

Drabina Jakubowa to projekt Centrum Księdza Orione w Brańszczyku, mający na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym, chorym i samotnym zorganizowanego wypoczynku.

W Betel, w Palestynie było miejsce, gdzie zatrzymał się Jakub, syn Izaaka. Wędrował on, jak wygnaniec z dala od rodzinnego domu. Osamotniony złożył pod głowę kamień i zmęczony wędrówką zasnął w miejscu, gdzie go noc zastała. Gdy zasnął, spadł na niego sen i ujrzał drabinę stojącą na ziemi, sięgającą wierzchołkiem nieba. Aniołowie po niej schodzili i wchodzili. U szczytu, z nieba przemówił do niego Bóg. Jakub zrozumiał, że to Tu, w Tym Miejscu jest brama i przejście między niebem i ziemią, że stąd można się dostać do nieba.

Dziś, po tylu wiekach, my znaleźliśmy tą Drabinę w innym miejscu. Już nie w Betel w Palestynie, ale w Brańszczyku nad Bugiem, w ciągu miesięcy wakacyjnych znajdujemy wszystko to, co zawiera opowieść: ludzi wędrujących przez życie samotnie, wygnańców, aniołów i Boga… Nasi podopieczni przypominają aniołów. Na tych wózkach wydają się tacy inni. A jednak bliższe z nimi spotkanie sprawia, że przeżywamy coś nie z tej ziemi. Kiedy ks. Marek Chrzanowski, orionista zasłużony dla turnusów zaczął naszych podopiecznych nazywać aniołami powoli stało się to częścią turnusów. Natchnione Słowa Biblii świetnie opisują to, co od lat powtarza się w Brańszczyku. Niebo zbliża się do ziemi, aniołowie zstępują, otwiera się \”przejście\”, droga z tego miejsca do serca Boga.

2017-04-11T20:00:56+00:00