O fundacji2017-09-13T22:37:48+00:00

O fundacji

Fundacja Polski Korpus Pokoju organizuje różnoraką pomoc humanitarną dla ludności dotkniętej kataklizmem czy wojną oraz przygotowuje i realizuje programy wsparcia edukacyjnego dla krajów potrzebujących. Wspiera polskie misje religijne. Zajmuje się aktywizacją zawodową absolwentów polskich szkół średnich i wyższych. Stara się o wyrównanie szans zawodowych dla osób niepełnosprawnych.

Działa na rzecz przestrzegania naturalnych praw człowieka, w szczególności takich jak wolność jednostki, własności prywatnej i prawa do życia. Utrwala więzi pokoju i zrozumienia międzynarodowego.

Fundacja Polski Korpus Pokoju powstała w celu pomocy w aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz zapewnieniu szeroko rozumianego wsparcia dla krajów potrzebujących.

Fundacja Polski Korpus Pokoju powstała, aby pomóc w aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz zapewnić szeroko rozumiane wsparcie dla krajów potrzebujących.

Założyciele Polskiego Korpusu Pokoju doskonale zdają sobie sprawę, że bezrobocie jest obecnie jednym z największych problemów o zasięgu globalnym. Niestety Polska nie jest w tej kwestii wyjątkiem. Bezrobotny nie powinien biernie trwać w sytuacji, na jaką skazał go rynek pracy. W szczególności niepokojącym zjawiskiem jest ciągły wzrost bezrobocia wśród młodych osób, które nie mają możliwości dalszego rozwoju w wyniku braku zatrudnienia. Właśnie dlatego Fundacja Polski Korpus Pokoju angażuje się w aktywizację zawodową absolwentów polskich szkół średnich i wyższych, organizując m.in. staże zawodowe. Wszyscy bezrobotni bez względu na wiek mogą liczyć na pomoc w przeszkalaniu oraz przekwalifikowaniu zawodowym. Nie można zapominać również o osobach niepełnosprawnych. Pomimo że wskaźnik ich zatrudnienia z każdym rokiem wzrasta, wciąż nie potrafimy nadążyć za innymi krajami Unii Europejskiej, w których wynosi on ok. 50 %. Fundacja stara się o wyrównanie szans zawodowych dla niepełnosprawnych oraz ich aktywizację zawodową w kraju i za granicą.