O nas2017-11-08T22:04:26+00:00

Cele fundacji

Aktywizacja zawodowa absolwentów polskich szkół średnich i wyższych.
Wspieranie eksportu polskiej myśli społecznej, technicznej i gospodarczej do innych krajów świata.
Przygotowywanie podstaw współpracy gospodarczej między Polską a innymi krajami.
Wspieranie i organizowanie pomocy dla polskich misji religijnych w krajach trzeciego świata.
Utrwalanie więzi pokoju i zrozumienia międzynarodowego.
Wspieranie społecznego i ekonomicznego rozwoju państw zainteresowanych pomocą.
Zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w kraju i za granicą.
Działanie na rzecz przestrzegania naturalnych praw człowieka w szczególności wolności jednostki, własności prywatnej i prawa do życia.

Ratownictwo medyczne

W ramach działalności Fundacji Polski Korpus Pokoju mamy w ofercie szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego oraz udzielania pierwszej pomocy.

Jeśli chciałabyś/chciałbyś, jako wolontariusz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach pomocowych lub dzięki nam zdobyć kwalifikacje i udzielać innym pierwszej pomocy, to zgłoś się do nas.

POBIERZ FORMULARZ

Członkowie Fundacji

Andrzej Malinowski
Andrzej MalinowskiKomendant Główny