Obozy szkoleniowe dla młodzieży

Organizujemy obóz szkoleniowy w lasach suwalskich dla młodzieży z Korpusu. Program wkrótce.

2017-04-12T00:28:32+00:00