Struktury regionalne Fundacji

Struktura Organizacyjna Fundacji:
Komenda Główna – Zarząd
Oddziały wojewódzkie pod nazwą “Legiony” np. Legion Mazowiecki, Legion Podlaski itp.
Legion Zagranicznych Misji Medycznych
Legiony Zagraniczne: Legion Gwinejski (Afryka), Legion Włoski (Europa), itp.

W ramach Legionu tworzone są samodzielne Oddziały oraz Brygady Ratunkowo-Poszukiwawcze. W brygadach pododdziały: kompanie, plutony, drużyny i sekcje. Docelowo planowane jest utworzenie kierownictwa działań na poszczególne kontynenty. Trwa organizowanie struktur regionalnych Fundacji Polski Korpus Pokoju. Zapraszamy do zgłaszania się osoby, które są zainteresowane współpracą z naszą organizacją. Limit wiekowy to 16+. 16–18 kadet, 19+ wolontariusz, w tym w przypadku powołania na funkcję – osoba funkcyjna. Do naszych struktur zapraszamy także osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnością ruchową. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na naszej stronie.

2017-04-12T09:45:42+00:00