VI Forum Organizacji Pozarządowych

Departament Komunikacji Społecznej MON zorganizował w dniach 20-22.11.2015 r. VI Forum Organizacji Pozarządowych Działających na rzecz Obronności Państwa, które odbyło się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie k/Serocka. Głównym celem Forum była wymiana opinii i doświadczeń wynikających ze współpracy wojska z organizacjami pozarządowymi.

2017-04-11T19:57:31+00:00