21 grudnia Fundacja Polski Korpus Pokoju w ramach podziękowania za przekazane dary uczestniczyła w Wigilli zorganizowanej dla opiekunów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Bobrowieckiej w Warszawie. Placówka ta prowadzi stacjonarną opiekę dla osób, które są niesamodzielne i niepełnosprawne, oraz które potrzebują opieki i wsparcia. Wigilia odbyła się w miłej i ciepłej atmosferze.

2018-01-13T13:33:01+00:00