Z kim współpracujemy2017-07-17T12:31:42+00:00

Z kim współpracujemy

Fundacja współpracuje z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji. Wśród partnerskich organizacji są: Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro, Instytut Afrykański, Fundacja Razem dla Afryki, Fundacja Afryka Conect, Fundacja Omenaa.

Współpracujemy także z międzynarodowymi organizacjami humanitarnymi na całym świecie. Charakter podmiotów z którymi współpracuje Fundacja jest różnorodny. Należą do nich między innymi: Fundacja dla Somalii w ramach organizacji pomocy medyczno-humanitarnej do Afryki. Liczne szpitale syryjskie w ramach pomocy humanitarnej dla ofiar wojny domowej w Syrii, w postaci wysyłania misji medycznych. Współpracujemy również z Fundacją Maltańska Pomoc Medyczna, Fundacją Dyplomacji Obywatelskiej czy Instytutem Badawczym Leśnictwa.

Współpracujemy m.in. z Fundacją Maltańska Pomoc Medyczna, dzięki której przedstawiciele Fundacji Polski Korpus Pokoju organizują akcje zabezpieczania medycznego podczas różnych uroczystości.

Wraz z instytucjami rynku pracy organizujemy prace interwencyjne. Natomiast wspólnie z gminami – roboty publiczne z zakresu: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej.

Podziękowania