Zbiórka misyjna dla dzieci Rwandy

Organizujemy zbiórkę misyjną pomocy szkolnych na rzecz dzieci Rwandy. Zbierane są środki finansowe i rzeczowe (przybory szkolne: zeszyty, kredki, ołówki, ekierki, piórniki, farby, pędzle, długopisy itp.) Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z remontem szkół w Rwandzie, zakupem innych pomocy szkolnych oraz transportem darów.

2017-07-16T18:00:24+00:00