Anna Raciniewska rozmawia z Andrzejem Malinowskim, komendantem głównym Fundacji Polski Korpus Pokoju.