Struktura Fundacji

Rada Fundacji:
Przewodniczący: Krzysztof Burdza
Członek: Anna Urbańska
 
Zarząd – Komenda Główna:
Komendant Główny: Andrzej Józef Malinowski
Zastępca Komendanta Głównego: Andrzej Łupina
 
Oddziały krajowe:
 
Oddział Rumia k. Gdyni: Marek Rudnik – Dowódca Oddziału
 
Oddział Lidzbark Warmiński: Andrzej Rubacki – Dowódca Oddziału
 
Oddziały zagraniczne:
 
Oddział Łuck, Ukraina – Narodowa Ukraińska Asocjacja Dziennikarska “4 władza”
43000 Łuck ulica Kiwiercyjska 1 – Henryk Kościelny – Dowódca Oddziału 

 

 

Fundacja Polski Korpus Pokoju                 E-mail: polskikorpuspokoju@wp.pl                       Tel. +48 503 726 507