Podziękowania

Rok 2018 grudzień
Centrum Opatrzności Bożej w Wilanow

Polskiemu Korpusowi  Pokoju za zaszczytną służbę Kościołow

ystości w 2018 roku.