Podziękowania

Rok 2018 grudzień
Centrum Opatrzności Bożej w Wilanowie w Warszawie. Ks.Kardynał Kazimierz Nycz dziękuje Polskiemu Korpusowi  Pokoju za zaszczytną służbę Kościołowi i pielgrzymom w czasie uroczystości w 2018 roku.

Fundacja Polski Korpus Pokoju                 E-mail: polskikorpuspokoju@wp.pl                      Tel. +48  503 726 507