Kontakt

Polski Korpus Pokoju
mail. polskikorpuspokoju@wp.pl
tel. 503 726 507

Dane bankowe do wpłat:
mBank S.A.
PL 28 1140 1010 0000 5444 6000 1001
Subkonto
USD PL  17 1140 1010 0000 5444 6000 1005
Euro 
PL 44 1140 1010 0000 5444 6000 1004