Darowizny na rzecz Fundacji

Osoby fizyczne mogą odliczyć od przychodu rocznego do 6%, a osoby prawne do 10% przychodu rocznego.

Wpłaty  na działalność statutową Fundacji, którą dzięki Tobie, realizujemy przez cały rok!

Wystarczy dokonać wpłaty na jedno z poniższych kont bankowych Fundacji:

Dane bankowe do wpłat:
mBank S.A.
PL 28 1140 1010 0000 5444 6000 1001

Konta do przelewów z zagranicy:
USD PL  17 1140 1010 0000 5444 6000 1005
Euro PL 44 1140 1010 0000 5444 6000 1004

Podstawą do rozliczenia darowizny jest bankowy dowód wpłaty na konto Fundacji POLSKI KORPUS POKOJU.

Do bankowego dowodu wpłaty,możemy Państwu wystawić potwierdzenie dokonania wpłaty darowizny, ze strony Fundacji Polski Korpus Pokoju, w tym celu prosimy o kontakt z Biurem Fundacji

Adres: Lokajskiego 24 / 8, 02-793 Warszawa, Polska

Fundacja Polski Korpus Pokoju
Adres:
Lokajskiego 24 / 8, 
02-793 Warszawa, Polska

E-mail: polskikorpuspokoju@wp.pl
Tel. +48 503 726 507 

Dane bankowe do wpłat:

mBank S.A.
PL 28 1140 1010 0000 5444 6000 1001
Subkonto
USD PL  17 1140 1010 0000 5444 6000 1005
Euro PL 44 1140 1010 0000 5444 6000 1004

Rodo          Polityka Prywatności

Fundacja Polski Korpus Pokoju

Forma prawna: Fundacja
Data rejestracji: 15 kwietnia 2013 r.

KRS 0000457893
NIP 9512366648
REGON 146627556