Kim jesteśmy

Andrzej Józef Malinowski - Komendant Główny Fundacji


Fundacja Polski Korpus Pokoju jest Organizacją Pozarządową – założona przez Andrzeja Józefa Malinowskiego w marcu 2013 roku.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej jest organizacją non profit i non for profit.
Dominujące działania: działalność charytatywna, pomoc humanitarna, organizacja wsparcia ratowniczego, pomoc rozwojowa. Naszą działalność prowadzimy w kraju i za granicą. Fundacja dotychczas nie zatrudniała pracowników jedynie opiera się na pracy społecznej wolontariuszy.
Wolontariusze Fundacji poza aktywnością związaną z realizacja celów statutowych angażują się w pracach na rzecz społeczności lokalnych.
 
 

Cel Działania Fundacji


1. Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół średnich i wyższych.
2. Wspieranie eksportu Polskiej myśli społecznej, technicznej i gospodarczej do innych krajów świata.
3. Przygotowywanie podstaw współpracy gospodarczej między Polską a innymi krajami.
4. Wspieranie i organizowanie pomocy dla Polskich misji religijnych w krajach trzeciego świata.
5. Utrwalanie więzi pokoju i zrozumienia międzynarodowego.
6. Wspieranie społecznego i ekonomicznego rozwoju państw zainteresowanych pomocą.
7. Zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w kraju i za granicą.
8. Działanie na rzecz przestrzegania naturalnych praw człowieka, w szczególności wolności jednostki, własności prywatnej i prawa do życia.

Fundacja Polski Korpus Pokoju
Adres:
Lokajskiego 24 / 8, 
02-793 Warszawa, Polska

E-mail: polskikorpuspokoju@wp.pl
Tel. +48 503 726 507 

Dane bankowe do wpłat:

mBank S.A.
PL 28 1140 1010 0000 5444 6000 1001
Subkonto
USD PL  17 1140 1010 0000 5444 6000 1005
Euro PL 44 1140 1010 0000 5444 6000 1004

Rodo          Polityka Prywatności

Fundacja Polski Korpus Pokoju

Forma prawna: Fundacja
Data rejestracji: 15 kwietnia 2013 r.

KRS 0000457893
NIP 9512366648
REGON 146627556